Over Eline

Eline werkt reeds 19 jaar als fysiotherapeut en sinds 7 jaar als trainer. Ze heeft een fascinatie ontwikkeld voor de geweldige intelligentie van ons lichaam én onze grote inspanning om die vooral te negeren.
Haar trainerschap kenmerkt zich door een krachtige acceptatie van dat wat is. Met haar helderheid, humor en  liefdevol begrip voor ons aller onvermogen, creëert zij een brug tussen de mens die wij willen zijn en de mens die wij zijn.

“We hebben allemaal patronen, of we dat nu leuk vinden of niet. Sommige patronen ken je maar al te goed, maar sommigen zijn zo eigen aan wie jij bent dat je ze helemaal niet kan zien. En juist die patronen kunnen ontzettend bepalend zijn voor je handelen en keuzes.
Vaak worden patronen weg gezet als irritante structuren die doorbroken moeten worden, ik zie dat anders:
Ik voel een diepe liefde voor patronen en de mensen die de moed hebben ze te leren kennen. Patronen slepen ons door de meest donkere periodes van ons leven heen, ze zorgen dat we overeind blijven onder extreme omstandigheden. Dat maakt van een patroon een eerbiedwaardige structuur waar een ongelofelijke hoeveelheid energie, kracht en kennis in schuilt. Die energie en kracht vrij maken voor vrije en bewuste keuzes, daar ligt mijn passie, dat is waar transformatie begint en zich een werkelijkheid ontvouwd die je niet voor mogelijk houdt.”

Eline van Rijn

Ze biedt je keuzevrijheid door je via de taal van je lichaam, in het hier en nu, in contact te brengen met je onderbewuste patronen. Zodra zo’n patroon een goede bekende van je wordt kun je ervoor kiezen de patroon-kwaliteit in te zetten of juist alternatief gedrag in te zetten.
Binnen een warme en humorvolle zetting wordt je uitgenodigd deze alternatieven te ontdekken en ze te gaan leven. Door dit anders doen bouw je andere ervaringen op en ontstaat er een andere imprint in je brein. Deze imprint wordt de toegang tot vrije keuze. Alsof er een heel ander universum voor je open gaat, weg uit de matrix van je verleden.