Partnertherapie

Partnerschap is een breed begrip. Het kan zakelijk, beroepsmatig, zorggerelateerd of intiem zijn. Hoe dan ook, waar twee mensen intens samen zijn neemt de dynamiek toe.
Naast veel moois kent die dynamiek ook minder charmante kanten, bijv. symbiose, kind-pijn, karakterstructuur en subpersoonlijkheden. Zomaar een aantal factoren die het knap lastig kunnen maken jezelf te laten zien en voor jezelf te zorgen, of om de ander te kunnen zien of bij te staan.
Voordat je het weet ben je meer tijd kwijt met worstelen, tolereren of uithouden dan met creëren en plezier maken. Daarmee kan partnerschap een bron zijn van stress en energieverlies, en is het een thema binnen de psychosomatische fysiotherapie.

In partnertherapie gaan we spelend aan de slag met deze zaken, waarbij het non-verbale de hoofdtoon voert. We werken met de directe interactie die aanwezig is en beide partners leren anders te reageren op triggers. Ze ontdekken wat ze nodig hebben en hoe ze daar verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het geleerde wordt direct in de praktijk gebracht.