Systeemtherapie

Systeemtherapie, niet praten maar doen.

Kun je je voorstellen, dat je op een andere manier bij iemand over de drempel stapt wanneer de liefde van je leven je net heeft laten weten dat het wederzijds is, dan wanneer je net voor de zoveelste  keer ruzie hebt gehad met een goede vriend? Dit fenomeen heet systeeminvloed.
Het systeem waarin jij ingebed bent (je vrienden, collegae, de buurt waar je woont, je intieme relaties), maar ook dat waarin jij ingebed bent geweest (je gezin van herkomst, de buurt waarin je opgroeide, de lagere school waar je op zat) laat een imprint achter. Het bepaalt je denkbeelden, je handelen en de wijze waarop je de gebeurtenissen in je leven interpreteert.
Als iemand mijn praktijk bezoekt neemt diegene, voor het oog onzichtbaar, een heel systeem met zich mee. Deze imprint kan zichtbaar gemaakt worden met systeemtherapie. En wat zichtbaar wordt, kan het bewustzijn vergroten.

Een concreet praktijkvoorbeeld

Jaap komt uit een warm gezin. Hij is opgevoed met de gedachte dat je altijd vriendelijk moet zijn voor iedereen. Een prachtige boodschap die veel warmte en plezier heeft opgeleverd voor hem en de mensen om hem heen.
Helaas werkt dit recept niet in zijn nieuwe baan bij een bedrijf met een pestcultuur. Ook zorgt het al jaren voor een vermoeiende dynamiek in zijn relatie met een partner die nogal veeleisend is. Hij ervaart in toenemende mate stress en vermoeidheid.
Pas als we concrete situaties uit zijn leven uitbeelden met behulp van poppetjes en symbolen, wordt het Jaap duidelijk dat hij zijn visie op het vriendelijk zijn moet gaan herzien.
Vriendelijkheid is voor Jaap gekoppeld aan ja zeggen en de ander tegemoet komen in diens wensen. Het prijskaartje is dat Jaap met grote regelmaat niet zo vriendelijk voor zichzelf is.
Met behulp van symbooltjes oefent Jaap een nieuwe strategie: vriendelijk doch zeer beslist zijn grenzen aangevend. Al doende merkt hij dat het lastig voor hem is om te voelen waar zijn grenzen liggen en dat hij het ook wel spannend vindt zichzelf bloot te geven. Altijd vriendelijk zijn voor iedereen was ongemerkt een warme deken waarachter hij zich kon verbergen. Met zijn nieuwe kijk op deze zaken kan Jaap nu bewuster omgaan met dat wat hem stress geeft en uitput.

KERN Systeemtherapie Functioneren in een systeem
Functioneren in een systeem
KERN Systeemtherapie Oefenen met ‘voice dialog’
Oefenen met 'voice dialog'
KERN Systeemtherapie Opstellen met symbolen
Opstellen met symbolen