Fysiotherapie

Binnen KERN maken we gebruik van twee soorten fysiotherapie:

De algemene therapie; via deze vorm onderzoeken en behandelen we het bewegende lijf, botten, spieren, de verbindingen daartussen en de aansturing.
Hierdoor kunnen we vaststellen of er sprake is van een ‘anatomisch substraat’, een lichamelijke oorzaak voor uw klachten.

De psychosomatische therapie; via deze vorm onderzoeken en behandelen we de ‘afstelling’ van uw brein. Hoe stuurt uw brein uw lichaam aan, in welke versnelling staat het en hoe goed kan het terug en vooruit schakelen. Wat voor bewegingsgedrag heeft u aangeleerd en dient dat uw gezondheid.
We kijken ook naar de wijze waarop u uw lichaam ervaart en de invloed van uw omgeving daarop.
Hierdoor kunnen we vaststellen of er psychosociale factoren zijn die een negatieve invloed hebben op uw fysieke functioneren. Die factoren behandelen we.

KERN Fysiotherapie Manuele interventie
Manuele interventie
KERN Fysiotherapie Oefentherapie
Oefentherapie
KERN Fysiotherapie uitleg
Uitleg